Job i Lido

Lido Biograferne mangler nogle gange en ny og dygtig medarbejder.
Hvis det har din interesse så send en uopfordret ansøgning, så vender vi tilbage med en jobsamtale lige så snart vi mangler en. 

Hvis du er 16 år, mere moden af din alder, fyldt med gå-på-mod og har lyst til at lære noget nyt, så er det måske dig vi har brug for. Skriv din egen personlige ansøgning til email: jobsilido@gmail.com Vedhæft gerne et foto. 
 
Følgende oplysninger skal fremgå af ansøgningen:
- Navn
- Fødselsdato
- Telefonnummer
- nuværende skole-/arbejdssituation

Vi ser gerne, at vores medarbejdere: 
1. Har sans for korrekt kundebetjening.
2. Er ansvarsbevidste, høflige & ærlige.
3. Er mere modne end normalt for deres alder.
4. Har et pænt og velplejet udseende.
5. Kender forskel på arbejde og fritid.
6. Er interesseret i film.
7. Er ikke ryger.

Vi glæder os til at høre fra dig!
 

Uopfordrede ansøgninger gemmes i seks måneder.

Send din ansøgning til jobsilido@gmail.com

Og husk at skrive 'jobansøgning' i emnefeltet hvis du sender den til os på e-mail.

Som følge af persondataforordningen af 25. maj 2018 modtager vi ikke længere jobansøgninger ved personligt fremmøde.

Husk ikke skrive personfølsomme data, som eksempelvis cpr.nr i din ansøgning.

 

PERSONDATA I LIDO BIOGRAFERNE

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lido Biograferne er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lido Biograferne 

Søndertorv 1

CVR-nr.: 29991987 

Telefon: 75824080

Mail: hd@lido.dk / info@lido.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indhenter og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din jobansøgning.

Retsgrundlaget er derfor persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler kun de personoplysninger, som du har videresendt til os.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du din ansøgning ikke fører til ansættelse, vil ansøgningen blive slettet senest 6 måneder efter modtagelsen.

6. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du under pkt. 1

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi normalt sletter oplysninger-ne om dig jf. pkt. 5

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige sam-fundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan og-så gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæs-bart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysnin-ger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.